Andres Kõnno

Relevant publications

1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5

Kõnno, A. (2022). Monitoring Media Pluralism in the Digital Era. Application of the Media Pluralism Monitor in the European Union, Albania, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Serbia and Turkey in the year 2021. Country report: Estonia. 1−32. DOI: 10.2870/11532 

Kõnno, A.; Teinemaa, T. (2021). Rehepapi 150 aastat: muutuvad tõlgendusindeksid rehepapi-teksti näitel (150 of Old Barney: Changing Interpretation Horizons Based on the Old Barney Character) Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on art and architecture, 30 (1/2), 155−182.

Ibrus, I.; Kõnno, A. (2021). Public Value of Public Service Media Archives and Data: The Case of Estonian Public Service Media. In: Working Paper 1/21 of “Public Value of Open Cultural Data” (1−21). 06.07.2021 Tallinn: Tallinn University Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture (MEDIT).

Kõnno, A. (2021). Digikultuuri raport 2020. Eesti digikultuuri mõtestamine anno 2020: poliitika kujundamise väljakutsed. 1. (Estonian Digital Culture Report 2020) Tallinn: Tallinn University Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture (MEDIT).

Kõnno, A. (2021). Monitoring Media Pluralism in the Digital Era. Application of the Media Pluralism Monitor in the European Union, Albania, Montenegro, The Republic of North Macedonia, Serbia and Turkey in the year 2020. Country report: Estonia. 1−26.